• Shock absorber for washing machine Gorenje WA1142, WA1184

Shock absorber for washing machine Gorenje 65 - 85N

Brand: Gorenje

Original code: 634802, 391856, 608999

Mod.: WA1001, WA1001OPB, WA1001PB, WA1002, WA1002B, WA1002E, GWA1002GB, WA1002GB, GWA1002GN, WA1002GN, WA1002R, WA1002S, WA1022, WA1022S, WA1201, WA1222, WA1222S, WA800, WA822, KWS162P, KWS210, KWS410, KWS411BL, KWS411E, PRO3400, PRO3800, WA1001, WA1001B, WA1001BL, WA1001E, , WA1001G, WA1001LBL, WA1001LG, WA1001ML, WA1001N, WA1001PB, WA1001R, WA1001UXL, WA1001UXLN, WA1001Y, WA1002UXL, WA1011D, WA1012BL, WA1022, WA1022BL, WA1022S, WA1022Y, WA1040, WA1040N, WA1041, WA1042, WA1042S, WA1043, WA1044, WA1101PB, WA1112, WA1112USL, WA1113, WA1113HB, WA1113HELL, BLAU, WA1113HELL, GRUN, WA1113HG, WA1142, WA1142S, WA120, WA1201, WA1201BLS, WA1201N, WA1201S, WA1201T, WA1201XL, WA1201XL, PROF, WA1201XLN, WA1201YS, WA1202, WA1202E, WA120P, WA1211, WA1211.2, WA1211D, WA1211DS, WA1211ED, WA1212BL, WA1222, WA1222S, WA122P, WA1241, WA1241S, WA1242S, WA1312SL, WA1323S, WA1323SE, WA1323SEN, WA1341, WA1341S, WA1341TS, WA1341TSN, WA1401, WA1401BLS, WA1401E, WA1401S, WA1401XL, WA1401YS, WA1402, WA1402N, WA141, WA1411, WA1411D, WA1411DS, WA141P, WA1422, WA1422S, WA1512, WA1512S, WA1512SL, WA1541, WA1541S, WA162, WA162AL, WA162AL-1, WA162P, WA22S, WA22SS&L, WA23S, WA23SS, WA24S, WA25S, WA801, WA801N, WA801P, WA801PB, WA801UXL, WA802, WA802B, WA802LBL, WA802LG, WA802R, WA80U, WA811, WA813, WA821S, WA822, WA822BL, WA822D, WA822G, WA822R, WA822Y, WA841, WA841PB, WA842, WA843, WA844, WA846, WA911, WA911X, WA911XN, WA911YS, WA912, WA913X, WA913XN, WA915X, WA915XN

Shock absorber for washing machine Gorenje WA1142, WA1184

  • 36.80лв.