Capacitor RLC 0.3µF + 2х2500pF, 250V

Capacitor RLC 0.3µF + 2х2500pF, 250V

  • 4.60лв.