For orders from our catalog, you can contact us by phone or email.

  • Paper Dust Bag for Vacuum Cleaner Gorenje

Dust Bag for Vacuum Cleaner Gorenje

Brand: Gorenje

Cod: 570731

Mod.:HVC16101W 738080, VC1621DPR 403701 JC805, VC1621DPR II 525378 VCB45-13A, VC1621PSWS 678682, VC1821DPWR 412037 JC805, VC1821DPWR II 525390 VCB45-13A, VC1821PSWBU 678668, VC1825DP-W 403702 JC805, VC1825DPWII 525391, VC1825PSWG 678670, VC2021DPBK 403703 JC805, VC2021DPBKII 525392, VC2021PSBKBU 678666, VC2027RPO 409100 KB-8003AE, VC2221DIPP 475899, VC2221DPBKRII 534103, VC2221ESW 594930, VC2221FPG 549270, VC2221FPR 549271, VC2221GLBL 731466, VC2221GLW 678681, VC2221PSBKR 678520, VC2221RPW 408173, VC2222ESR 594931, VC2222GLBU 685854 TPC01, VC2222RPBU 416253, VC2223ESP 594933, VC2223GLR 685877 TPC01, VC2223RPBK 408174, VC2223RPS 416247 KB8003AE, VC2224RP-BU 451766 KB-8003A, VC2226RPB 408185, VC2228ESBU 594932 KB8009A, VC2321GPLBKCY 738179, VC2321GPLRCY 685955, VC2321GPLW 678635, VC2321GPRBK 685957 01, VC2321GPRRCY 678636 VCHT4530, VC2322GPLBK 685956, VC2324GPRA 738242, VC2421ECW 594905, VCE21ECBK 741533, VCE21EMW 737198, VCEA21ECW 594899 VCH4526, VCEA21ESW 594906, VCEA21FYS 474311, VCEA21GLBL 731465 TPC01, VCEA21GLW 678490 TPC01, VCEA21GPLRCY 678488, VCEA21GPLW 678487, VCEA21GPRRCY 678489, VCEA21SBKR 471925, VCEA22ECR 594902 VCH4526, VCEA22ESR 594907 KB8009A, VCEA22FRS 541181, VCEA22GLBU 678491 TPC01, VCEA22GPLBK 731476, VCEA22GPLBKCY 738180, VCEA22GPRBK 731478, VCEA22SBKO 494558 VCB43JAN, VCEA22TBKS 494562 VCB46A1, VCEA23ECBK 594903 VCH4526, VCEA23ESP 594929, VCEA23FGS 493880, VCEA23GLR 731456, VCEA23GPLBL 731477, VCEA23GPRBU 731467, VCEA24ECBU 594904 VCH4526, VCEA24GPRA 738241 HT4530, VCEA28ESBU 594908 KB8009A, VCEA28GLBK 731459 TPC01, VCEB21DIY 572690, VCEB21DWB 474333 KB8009A, VCEB23TRS 474573 VCB46A1, VCEB24DPBK 474332, VCEB28DBKO 474331, VCEC21PWBK 517248, VCEE21PRBK 520571 VCB40A14D, VCK 1800 EBOTB 187516 VC-H4510, VCK 1800 EBYPB 187517 VC-H4510, VCK 2000 EAOTB 187513 VC-H5011, VCK 2000 EARDC 187512 VC-HT5011, VCK 2000 EAYPB 187514 VC-H5011, VCK1222OP-ECO 343133 VC-H4515, VCK1600EA 131148 VC-H4502E, VCK1600EB 164244 VC-H4502E, VCK1601R 199040 VC-H4207, VCK1601RII 276425 VC-H3610, VCK1621AP-ECO 343118 VC-H4521, VCK1800EA 130678 VC-H4507, VCK1800EB 162001 VC-H4502E, VCK1800EBRDC 187515 VC-HT4510, VCK1801B 276427 VC-H4507, VCK1801R 276423 VC-H4513, VCK2000EA 124864 VC-H5003E, VCK2000EB 150007 VC-H5003E, VCK2001 W 249014 VC-H4513, VCK2001B 199035 VC-H4511, VCK2001Y 199034 VC-H3803 01, VCK2021OP-BK 343136 VC-H4515, VCK2022OP-R 343135 VC-H4515, VCK2022RII 323725 VCH4513, VCK2023OP-Y 343134 VC-H4515, VCK2200EA 139836 VC-H5005AE, VCK2203R 199036 VC-H4511 01, VCK2203W 249011 VC-H4511, VCK2321AP-BK 343131 VC-H4521, VCK2322AP-R 343120, VCK2323AP-DY 343119 VC-H4521, VCM1621R 334985 CM881, VCM2222R 334987, VC43J09K

Paper Dust Bag for Vacuum Cleaner Gorenje

  • 0.00лв.